*

Инспекция и сервиз » Инспекция и сервиз на системи за позиционна защита » Инспекция и сервиз на системи за позиционна защита

Инспекция и сервиз на системи за позиционна защита

0.00

Системите за позиционна защита придържат потребителя на мястото, на което работи. Задължителни елементи:
• Опорна точка
• Позициониращ колан с D-образни пръстени за закачане на позициониращо въже или сбруя с позициониращ колан
• Позициониращо въже
• Свързващи елементи (карабини)

*